6136 | 6137

Bộ sưu tập vân gỗ ra mắt với 2 bề mặt: bóng và matt

Màu sắc có sẵn 1
Nâu
ID: 6136 | 6137 Gạch vân gỗ Ceramic

Bộ sưu tập vân gỗ ra mắt với 2 bề mặt: bóng và matt

Mã Sản Phẩm   Kích cỡ (mm) Bề Mặt
6136 600x600 Bóng  
6137 600x600 Matt

Sản phẩm tương tự khác

3977

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

2504 | 2505 | 2513 | 2551

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

1207 | CASABLANCA

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

8034

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

3986 | 3987 | 3988

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

3915

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

8032

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

3355

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng