8034

Màu sắc có sẵn 1
Các màu khác
ID: 8034 Gạch vân đá Marble Porcelain

Code: 8034

Kích cỡ (mm) Bề mặt
800x800 Bóng

Sản phẩm tương tự khác

5506

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

6656 | 6657

2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

6952

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

8023

2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

6133 | 6134

2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

3664

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

3355

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

1205 | CATABRIA

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng