1201 Bianco Statutario - NEW

Dựa trên mẫu đá marble tự nhiên được khai thác trong hơn 2 nghìn năm ở dãy núi Al-pơ, đá cẩm thạch Carrara có một vẻ trang nhã bất tận.

Màu sắc có sẵn 1
Trắng
ID: 6780 - 1201 Gạch vân đá Marble Porcelain

Dựa trên mẫu đá marble tự nhiên được khai thác trong hơn 2 nghìn năm ở dãy núi Al-pơ, đá cẩm thạch Carrara có một vẻ trang nhã bất tận.

Sizes Finishes
30x60 Bóng
60x60 Bóng
80x80 Bóng
60x120 Bóng

Sản phẩm tương tự khác

3983-3984-3985

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

3693

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

3107-3108

2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

8085

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

6132

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

5203

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

6940

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

3604-3605

2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt