CALACATTA

Màu sắc có sẵn 1
Trắng
ID: Calacatta Gạch vân đá Marble Porcelain

Bề mặt: Bóng - Matt mịn

Kích thước Mã sản phẩm
30x60cm 3840 - 3844
60x60cm 6880 - 6884
80x80cm 8705 - 8709
60x120cm 1251 - 1252

Sản phẩm tương tự khác

6131

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

5212

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

3335

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

3345

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

6119

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

6940

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

3687

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

6204 - Art Decor - NEW

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt