Gỗ tự nhiên

Bộ sưu tập giả gỗ tự nhiên này được sản xuất với 2 màu theo kích cỡ 8080

Màu sắc có sẵn 2
Be
ID: 8037-8039 Gạch vân gỗ Porcelain

Bộ sưu tập giả gỗ tự nhiên này được sản xuất với 2 màu theo kích cỡ 8080.

Code: 8037 bề mặt bóng

Code: 8039 bề mặt matt hiệu ứng sugar

Kích cỡ Bề mặt
80x80 Polished

Sản phẩm tương tự khác

6953

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

6111

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

3181

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

5616

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

5605

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

8022

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

4607-4608-4609

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt

6124

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt