Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email và hotline công ty hoặc bạn có thể điền theo mẫu form bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn trong vòng 24 tiếng. 

Công Ty Cổ Phần Catalan
Khu Đồng Chúa Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hãy liên hệ với chúng tôi