BỘ SƯU TẬP

Với tiêu chí “Sản phẩm nói” thể hiện được chất lượng vượt trội của thương hiệu Catalan

Xóa
Anderley - NEW
3 Màu sắc
2 Kích cỡ
2 Bề mặt
6201 - Art Decor - NEW
Gạch trang trí cổ điển mang đến cho không gian nhà bạn những góc lạ mắt
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6202 - Art Decor - NEW
Mẫu gạch đem đến vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6203 - Art Decor - NEW
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6204 - Art Decor - NEW
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6205 - Art Decor - NEW
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6206 - Art Decor - NEW
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1201 Bianco Statutario - NEW
Dựa trên mẫu đá marble tự nhiên được khai thác trong hơn 2 nghìn năm ở dãy...
1 Màu sắc
6 Kích cỡ
1 Bề mặt
1202 - NEW
1 Màu sắc
3 Kích cỡ
1 Bề mặt
1203 - NEW
1 Màu sắc
3 Kích cỡ
1 Bề mặt
1204 Gray Stone - NEW
3 Màu sắc
6 Kích cỡ
2 Bề mặt
1205 - NEW
1 Màu sắc
3 Kích cỡ
1 Bề mặt
1206 - NEW
2 Màu sắc
3 Kích cỡ
1 Bề mặt
1207 - NEW
1 Màu sắc
3 Kích cỡ
1 Bề mặt
1208 - NEW
1 Màu sắc
3 Kích cỡ
1 Bề mặt
CALACATTA
1 Màu sắc
6 Kích cỡ
1 Bề mặt
Classic Stone
3 Màu sắc
2 Kích cỡ
2 Bề mặt
Sand Stone
3 Màu sắc
4 Kích cỡ
1 Bề mặt
Polished Slate
1 Màu sắc
7 Kích cỡ
1 Bề mặt
Unicolor
Bộ sưu tập unicolor này có 2 màu sắc cơ bản là trắng và đen. 
2 Màu sắc
3 Kích cỡ
3 Bề mặt
Gỗ tự nhiên
Bộ sưu tập giả gỗ tự nhiên này được sản xuất với 2 màu theo kích cỡ 8080
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
2501
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
2502-2550
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
2503
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
2504-2505
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
2506-2507
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
2508
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
2509-2552
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
2510-4808
1 Màu sắc
2 Kích cỡ
1 Bề mặt
2511
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
2512
CC
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
2551
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3101-3102-3103-3104
4 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3105-3106
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3107-3108
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3180
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3181
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3182-3183
Bộ sưu tập này được thể hiện trên hai tông màu chủ đạo: 3182 (màu vàng nâu...
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3335
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3343
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3344-3346
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3345
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3352-3353-3354
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3347
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3348-3350
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3351
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3355
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3356
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3601 - 3602
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3603
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3604-3605
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3618-3619-3620
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3625-3626-3627
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3628-3629-3630
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3631-3632-3633
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3656
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3665
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3664
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3666
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3683
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3684
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3685-3686
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3687
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3690
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3691-3692
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3693
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3694-3695
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3905-3906-3907
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3914
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3915
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3916
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3959-3960-3961
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3966-3967-3968
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3969-3970-3971
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3976
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3977
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3979
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3980-3981-3982
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3983-3984-3985
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3986-3987-3988
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3989
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3990
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3991
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3992-3993-3994
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
3995-3996-3997-3998
4 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4503
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4506-4507-4508
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4603
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4604
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4607-4608-4609
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4808
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4802
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4804
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4807
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
4809
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5203
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5209
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5212
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5501
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5502
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5503
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5504
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5505
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5506
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5507
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5508
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5509
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5510
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5511
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5605
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5610
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5612
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5615
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5616
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
5684
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6039-6042
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6044
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6065
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6066
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6067
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6068
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6111
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6069
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6118
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6116
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6119
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6120
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6122
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6123
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6124
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6125
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6128-6129
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6130
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6131
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6132
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6133-6134
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6136-6137
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
6150-6151
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6152
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6153
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6154
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6155
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6156
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6601
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6604
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6607
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6608
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6609
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6610
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6612
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6615
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6616
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6618
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6619
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6656-6657
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6651
1 Màu sắc
2 Kích cỡ
1 Bề mặt
6652
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6653-6654-6655
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6661-6662-6663
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6802
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
6809
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6916
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6918-6929
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6938
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6940
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6943
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6945
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6947
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6948
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6949
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6950
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6951
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6952
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6953
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
6969
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8009
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8011
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8012
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8017
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8020-8021
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8022
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8023
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8024
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8025-8026
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8032
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8033
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8034
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8035
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8037
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8038
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8040
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8041
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8042
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8043
1 Màu sắc
1 Bề mặt
8045
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8052-8054
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8053-8055
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8056
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8057
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8058
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8059
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8082
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8085
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8798
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
8799
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt