BỘ SƯU TẬP

Với tiêu chí “Sản phẩm nói” thể hiện được chất lượng vượt trội của thương hiệu Catalan

Xóa
Ngói tráng men IRIS
4 Màu sắc
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
ANDERLEY
3 Màu sắc
2 Kích cỡ
2 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
SOFIA
1 Màu sắc
4 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
Classic Stone
3 Màu sắc
2 Kích cỡ
2 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
*NEW* 3637, 3638 & 3639
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3640, 3641 & 3642 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3643, 3644 & 3645 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3908, 3909 & 3910 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3926, 3927 & 3928 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3634, 3635 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6954 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6070 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6071 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6072 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6073 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
8060 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8061 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8062 / 8065 (NEW)
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8063 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8064 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8066 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8070 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8071 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8072 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8086 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
2001, 2002 & 2003 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
2004, 2005 & 2006 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
2007, 2008 & 2009 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
2010, 2011 & 2012 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
2013, 2014 & 2015 (NEW)
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7101 & 7102 (NEW)
Mẫu đá tự nhiên mang lại màu sắc tươi sáng cho ngôi nhà của bạn.
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7103 (NEW)
Mẫu đá granite mang lại màu sắc tươi sáng cho ngôi nhà của bạn.
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7104 (NEW)
Mẫu đá cẩm thạch mang lại màu sắc tươi sáng cho ngôi nhà của bạn.
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7105 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7107 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7108 (NEW)
Mẫu đá tự nhiên mang lại màu sắc tươi sáng cho ngôi nhà của bạn.
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7601 | 9001 & 7602 | 9002 (NEW)
2 Màu sắc
2 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7603 (New)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7604 & 9004 (NEW)
1 Màu sắc
2 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7605 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7606 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7608 & 7609 (NEW)
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7901 (NEW)
Màu đen sang trọng mang lại sự quý phái cho không gian đại sảnh...
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
7902 & 9052 (NEW)
1 Màu sắc
2 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
9005 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
9006 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
9009 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
9051 (NEW)
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
Polished Slate
1 Màu sắc
5 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
Unicolor Black & White
Bộ sưu tập unicolor này có 2 màu sắc cơ bản là trắng và đen. 
2 Màu sắc
3 Kích cỡ
3 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6201 | Art Decor
Gạch trang trí cổ điển mang đến cho không gian nhà bạn những góc lạ mắt
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6202 | Art Decor
Mẫu gạch đem đến vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6203 | Art Decor
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6204 | Art Decor
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6205 | Art Decor
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6206 | Art Decor
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1201 | BIANCO STATUTARIO
Dựa trên mẫu đá marble tự nhiên được khai thác trong hơn 2 nghìn năm ở dãy...
1 Màu sắc
4 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1202 | NEXUS
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1203 | LYNX
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1204 | GRAY STONE
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1205 | CATABRIA
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1206 | LYRA
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1207 | CASABLANCA
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
1208 | FIRENZE
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
2501 | 2502 | 2550 | 2503
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
2504 | 2505 | 2513 | 2551
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
2508 | 2509 | 2512 | 2552
Kích thước 25x78cm
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
2510 | 2511
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3101 | 3102 | 3103 | 3104
4 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3105 | 3106
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3107 | 3108
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3343 | 3344 | 3346
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3345
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3351
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3352 | 3353 | 3354
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3355
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3356
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3603
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3618 | 3619 | 3620
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3625 | 3626 | 3627
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3628 | 3629 | 3630
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3631 | 3632 | 3633
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3664
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3665
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3666
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3685 | 3686 | 3687
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3905 | 3906 | 3907
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3915
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3916
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3959 | 3960 | 3961
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3966 | 3967 | 3968
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3969 | 3970 | 3971
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3977
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3979
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
3980 | 3981 | 3982
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3983 | 3984 | 3985
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3986 | 3987 | 3988
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
3991
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
5209
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
5501
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5502
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5504
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5505
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5506
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5507
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5508
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5510
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
5511
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6039 | 6042
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6065
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6066
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6067
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6068
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6069
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6111
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6116
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6118
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6120
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6122
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6125
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6128 | 6129
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6130
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6131
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6132
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6133 | 6134
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6136 | 6137
Bộ sưu tập vân gỗ ra mắt với 2 bề mặt: bóng và matt
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
2 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6150 | 6151
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6152
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6153
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6154
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6156
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6601
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6604
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6608
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6609
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6612
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6615
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6616
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6618
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6619
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6651 / 8032
1 Màu sắc
2 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6652
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6656 | 6657
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
6661 | 6662 | 6663
3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6916
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6938
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6948
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6949
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6950
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6951
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6952
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
6969
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8011
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
8012
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
8017
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
8020 | 8021
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
8022
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
8023
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
8032
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8034
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8052 | 8054
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8053 | 8055
2 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8056
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8057
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8058
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8059
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8082
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8085
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
8799
1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng