Gạch vân đá tự nhiên

Gạch vân đá tự nhiên được ưa chuộng bởi họa tiết đơn giản, không quá nhiều chi tiết, tạo sự thoải mái cho không gian.

Xóa
Classic Stone
3 Màu sắc
2 Kích thước
2 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80082
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
61032
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
66012
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
66015
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
66016
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
66019
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
ANDERLEY
3 Màu sắc
2 Kích thước
2 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
76005
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
80086
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80071
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12036
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
3 Ứng dụng
12037
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
3 Ứng dụng
69055
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
69057
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
69058
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80049
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
76011
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
76015
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
71012
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
71016
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
71018
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
76026
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
79002
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90010
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90012
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
21004
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10001 - Calacatta Stone
Calacatta Stone: Những phiến đá trắng cẩm thạch Catalatta luôn mang vẻ đẹp...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10003 - Royal Stone
Royal Stone: Theo quan niệm Á Đông, mầu vàng là biểu tượng cho sự sung túc,...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10005 - Silk Stone
Silk Stone: Đột phá luôn là một chủ đề không dễ dàng nhưng sẽ tạo nên những...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10006 - Light Grey Stone
Light Grey Stone: Dành cho những người yêu phong cách tối giản với tone mầu...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10009 - Amazon
Amazon: Vẻ đẹp mê đắm của tạo hoá. Với màu sắc đặc biệt, đa sắc kết hợp chi...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10010 - Ice Age
Ice Age - Được khơi nguồn cảm hứng từ thác sông băng Svalbard tại Bắc Cực -...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10051 - Brown Stone
Brown Stone - Công nghệ, kỹ thuật chuẩn mực trường phái Italia, kết hợp với...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10052 - Black Stone
Black Stone - một biến thể của dải thiên hà trong vũ trụ bao la. Tone mầu...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
10055 - Titani Stone
Titani Stone - Ngôi sao của bộ sưu tập Centurion: Lấy cảm hứng từ những...
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng
80033
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80035
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12017
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12040
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
61028
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
61039
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
61040
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
66025
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
66026
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
69063
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
69064
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80075
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80101
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80102
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80103
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80105
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12018
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12019
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12041
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
71023
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
76032
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
76033
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
79007
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
79008
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90026
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90032
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90033
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90057
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90058
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10011
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10012
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10015
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10016
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10017
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10018
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10080
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10081
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10082
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
10083
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12042
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12025
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12024
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12023
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12022
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12021
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12020
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
12003
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80106
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80107
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80110
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
80111
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
85015
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
85020
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
85001
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
2 Ứng dụng
85003
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
85004
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
85005
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
85006
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
95008
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
95012
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
95016
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90059
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90039
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90038
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
90037
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
95001
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
95003
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng
95004
1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng