Welcome to Catalan

Hãy tham gia vào đội ngũ của CATALAN!

Vị trí cần tuyển:
NV NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN KHÔNG CÒN VỊ TRÍ TRỐNG Xem chi tiết
Nhân viên an ninh Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
Nhân viên nhà bếp Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
Nhân viên vận hành Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
Công nhân sản xuất gạch ốp lát Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
NHÂN VIÊN AN NINH (SL: 10 NGƯỜI) Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
NHÂN VIÊN NHÀ BẾP Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN VÀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHU VỰC Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết
NHÂN VIÊN PHÒNG BÁN HÀNG (Cập nhật 26/06) Nhà máy & Văn phòng: Bắc Ninh Xem chi tiết

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8

STT                                             Vị trí tuyển dụng                                           Số lượng       Trạng thái   
1        Công nhân sản xuất gạch ốp lát   100 Đang tuyển
2        Nhân viên vận hành 50 Đang tuyển
3        Lái xe nâng 2 Đang tuyển
4        Nhân viên nhà bếp 10 Đang tuyển
5        Nhân viên an ninh 10 Đang tuyển


Nộp hồ sơ

Cách 1: Gửi CV qua địa chỉ Email: HR@Catalan.vn
Tiêu đề thư ghi rõ: HO_TEN - ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ VI_TRI
VD: Nguyễn Văn Nam - ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cách 2: Nộp hồ sơ tại:
Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ Phần Catalan
Địa chỉ: Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ tọa độ trên bản đồ: https://goo.gl/maps/rsvuxqtv8Xp
ĐT: 0222 3883 889, Fax: 0222 3883 789
E-Mail: HR@catalan.vn   Website: www.catalan.vn