10009 - Amazon

Amazon: Vẻ đẹp mê đắm của tạo hoá. Với màu sắc đặc biệt, đa sắc kết hợp chi tiết uyển chuyển đan xen các lớp đá hoá thạch tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp vừa hùng vĩ nhưng giầu chất nghệ thuật như chính sự đa dạng tự nhiên của rừng Amazon.

Màu sắc có sẵn 1
Các màu khác
ID: 10009 Men bóng Porcelain

Gạch lát nền 

Sản phẩm tương tự khác

54502

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

40003

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

60076

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

33055

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

76015

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

79004

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

90023

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

61037

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng