10009 - Amazon

Amazon: Vẻ đẹp mê đắm của tạo hoá. Với màu sắc đặc biệt, đa sắc kết hợp chi tiết uyển chuyển đan xen các lớp đá hoá thạch tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp vừa hùng vĩ nhưng giầu chất nghệ thuật như chính sự đa dạng tự nhiên của rừng Amazon.

Màu sắc có sẵn 1
Các màu khác
ID: 10009 Men bóng Porcelain

Gạch lát nền 

Sản phẩm tương tự khác

80106

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

66019

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

80030

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

39032 - 39033 - 39034

3 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

44502

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

90033

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

79002

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

60076

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng