10010 - Ice Age

Ice Age - Được khơi nguồn cảm hứng từ thác sông băng Svalbard tại Bắc Cực - một trong năm kỳ quan băng thiên nhiên tuyệt mỹ trên thế giới. Sắc xanh dương thanh lịch của nước biển náu mình trong mầu tuyết trắng tinh khiết của những bông hoa băng lấp lánh dưới ánh sáng tự nhiên khiến cho kỳ quan kỷ băng hà như được kiến tạo từ những lớp đá chồng xếp qua hàng trăm triệu năm.

Màu sắc có sẵn 1
Trắng
ID: 10010 Men bóng Porcelain

Gạch lát nền 

Sản phẩm tương tự khác

90059

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

36101 - 36102 - 36103

3 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

80064

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

61032

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

12020

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

69064

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

69058

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

85006

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng