10051 - Brown Stone

Brown Stone - Công nghệ, kỹ thuật chuẩn mực trường phái Italia, kết hợp với tone mầu Nâu ấm đặc tả sự kiến tạo từng lớp vân đá được chồng xếp lên nhau qua thời gian. Brown Stone mang đến cảm giác như đang đắm mình trong không gian của những kiệt tác kiến trúc nghệ thuật bằng đá trong các lâu đài Châu Âu Trung Cổ.

Màu sắc có sẵn 1
Nâu
ID: 10051 Men bóng Porcelain

Gạch lát nền 

Sản phẩm tương tự khác

69058

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

80107

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

SOFIA

1 Màu sắc
4 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

60082

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

10001 - Calacatta Stone

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

10082

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

55019

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

66012

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng