10052 - Black Stone

Black Stone - một biến thể của dải thiên hà trong vũ trụ bao la. Tone mầu đen tuyệt đối như chiều sâu thẳm của vũ trụ với những hành tinh và ngân hà. Phiên bản thiết kế đúng như tên gọi Thiên hà thu nhỏ, mang vẻ đẹp huyền bí và nguồn năng lượng vô tận của không gian ứng dụng.

Màu sắc có sẵn 1
Đen
ID: 10052 Men bóng Porcelain

Gạch lát nền 

Sản phẩm tương tự khác

80106

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

79008

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

60072

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

36040 - 36041 - 36042

3 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

90033

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

90012

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

80059

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

12039

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng