12001 - BIANCO STATUTARIO

Dựa trên mẫu đá marble tự nhiên được khai thác trong hơn 2 nghìn năm ở dãy núi Al-pơ, đá cẩm thạch Carrara có một vẻ trang nhã bất tận.

Màu sắc có sẵn 1
Trắng
ID: 12001 Men bóng Porcelain

Gạch ốp lát 

Sizes Finishes
30x60 Bóng
60x60 Bóng
80x80 Bóng
60x120 Bóng

Sản phẩm tương tự khác

33046

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

80032

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

36040 - 36041 - 36042

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

55017

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

12012

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
3 Ứng dụng

55018

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

80071

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

62006

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng