SOFIA

Màu sắc có sẵn 1
Trắng
ID: 38040-38044-68080-68084-87005-87009-12051-12052 Gạch vân đá Marble Porcelain

Bề mặt: Bóng - Matt mịn

Kích thước Mã sản phẩmBề Mặt
30x60cm 3840 - 3844 Bóng - Matt mịn
60x60cm 6880 - 6884 Bóng - Matt mịn
80x80cm 8705 - 8709 Bóng - Matt mịn
60x120cm 1251 - 1252 Bóng - Matt mịn

Sản phẩm tương tự khác

60042

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

90012

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

61037

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

69057

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

62004

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

20023 - 20024 - 20025

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

79004

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

30004

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng