Unicolor Black & White

Bộ sưu tập unicolor này có 2 màu sắc cơ bản là trắng và đen. 

Màu sắc có sẵn 2
Trắng
Gạch trang trí Ceramic & Porcelain

Bộ sưu tập unicolor này có 2 màu sắc cơ bản là trắng và đen. 

Kích cỡBề mặt
60x60Bóng
80x80Bóng
30x60Bóng

Sản phẩm tương tự khác

71011

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

36049 - 36050 - 36051

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

80066

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

33058

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

80033

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

79021

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

69055

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

10018

1 Màu sắc
1 Kích thước
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng