Unicolor Black & White

Bộ sưu tập unicolor này có 2 màu sắc cơ bản là trắng và đen. 

Màu sắc có sẵn 2
Trắng
Gạch trang trí Ceramic & Porcelain

Bộ sưu tập unicolor này có 2 màu sắc cơ bản là trắng và đen. 

Kích cỡBề mặt
60x60Bóng
80x80Bóng
30x60Bóng

Sản phẩm tương tự khác

5209

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

6122

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

6152

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

9009 (NEW)

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

7901 (NEW)

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

3664

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
2 Ứng dụng

7108 (NEW)

1 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng

*NEW* 3926 / 3927 / 3928

3 Màu sắc
1 Kích cỡ
1 Bề mặt
1 Nhãn hiệu
1 Ứng dụng