Catalan - Chặng đường 10 năm.

Năm 2017 ghi dấu mốc chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần Catalan chúng ta (2007 - 2017).

Từ vùng đất chua chũng, không thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của những thế hệ cán bộ nhân viên đầu tiên của Công ty CP Catalan cũng như sự đóng góp sức lực, trí tuệ liên tục của mỗi cá nhân trong suốt hành trình 10 năm qua để rồi Catalan của chúng ta đã có được cơ sở vật chất như ngày hôm nay.

Chặng đường 10 năm mà chúng ta đã cùng nhau bước qua, không bằng phẳng và thuận lợi, nhưng với quyết tâm, nỗ lực, trí tuệ, phát huy tinh thần nội lực là vô tận của chính mỗi cá nhân trong tập thể Catalan đoàn kết, những khó khăn đã ở lại phía sau.

Nhân dấu mốc 10 năm này, đội ngũ biên tập với sự đồng ý, hỗ trợ của các thành viên sáng lập Catalan cũng như Ban Giám đốc Công ty, đã hoàn thành một thước phim ngắn về Công ty qua chặng đường 10 năm

Video hành trình 10 năm của CATALAN

Hành trình của chúng ta vẫn còn ở phía trước, 10 năm đã qua tuy chỉ là chặng đường nhỏ của hành trình lớn nhưng nhìn lại chặng đường đó chắc chắn mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về quá khứ, tin tưởng ở hiện tại để cùng nhau vững bước tiếp đến tương lai.